Bemutatkozás

Tanulmányok

 • 2014-(2018): Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar és Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet – klinikai szakpszichológus jelölt
 • 2011-(2019):   Eötvös Loránd Tudományegyetem (PPK) Pszichológia Doktori Iskola – Szocializációs és Társadalmi Folyamatok Pszichológiája Program – ösztöndíjas Ph.D. jelölt
 • 2018:  Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar – tanácsadó szakpszichológus jelölt (pár -és családkonzultáció specializáció)
 • 2011:  Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar – pszichológus (tanácsadás pszichológiája specializáció)

Módszerspecifikus képzettségek

 • 2012-(2020):   Magyar Családterápiás Egyesület – pár és családterapeuta jelölt
 • 2011-(2020):   Magyar Pszichoanalitikus Egyesület – pszichoanalitikusan orientált pszi. jelölt
 • 2017:   Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület – autogén tréner

Munkatapasztalat

 • 2015-         : Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Életvezetési Tanácsadó – pszichológus
 • 2013-         : Pszichocentrum pszichoterápiás magánrendelő – pszichológus
 • 2008-         : Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet – megbízott oktató, tréner
 • 2011-2012: Kompánia Alapítvány – Alternatíva program – pszichológus mentor, segítő

Önkéntesség

 • 2011 -2012: Magyar Máltai Szeretetszolgálat – MPT Katasztrófapszichológiai Szekció – önkéntes pszichológus (Devecser)
 • 2010-2011: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Krízisintervenciós Team – önkéntes pszichológus (Felsőzsolca)
 • 2009-2011: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Támpont iroda – életvezetési diáktanácsadó
 • 2007-2011: Eötvös Loránd Tudományegyetem Kortárs Segítő Csoport – életvezetési diáktanácsadó

Tagságok

 • Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület (FETA)
 • Magyar Pszichológiai Társaság (MPT)
 • Magyar Családterápiás Egyesület (MCSE)
 • Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület (MRSZE)

Publikációk

 • Szemán D., Szabó M. (2017): A digitális történetmesélés (DST) technikájának alkalmazási lehetőségei a mondernkori rabszolgaság következtében traumát szenvedett túlélőkkel folytatott segítői munka keretein belül. Alkalmazott Pszichológia, 2017. (megjelenés alatt)
 • Szemán D., Karner O. (2017): Tanácsadói modellek a felsőoktatási tanácsadásban – a 6 alkalmas (ELTE) modell tapasztalatai. Alkalmazott Pszichológia, 2017. (megjelenés alatt)
 • Szemán D., Szabó M. (2017): Feminizmus férfiszemmel – férfi identitások reprezentációi a feminizmushoz való viszony kontextusában online közösségi terekben. In. Kovács M. (szerk.) (2017): Társadalmi nemek – elméleti megközelítések és kutatási eredmények. Eötvös Kiadó, Budapest.
 • Szemán D., Nguyen L.L.A., Szabó Á., Szabó M., Fliszár É. (2013): Gender aspect of ethno-cultural identity construction and intergroup relations: a study of adolescent groups in Hungary. 3rd Global Conference of Femininities and Masculinities. Prague, Czech Republic, 2013.05.21-14.
 • Szemán D. (2012): PhotoVOICE: egy participatív identitás-fejlesztő módszer bemutatása meghívott szakértőkkel (PhotoVOICE: developing identity by participative methods with invited experts/ workshop). Identities at the crossroads of cultures international conference. Budapest, 2012.05.21.
 • V.. Komlósi A., Magyar J., Szemán D., Milanovich D., Lux V. (2011): A katasztrófát követő pszicho-szociális utódgondozás hatékonyságát támogató és nehezítő körülmények az állapot-felméréséből és az intervenciókból származó adatok fényében. Magyar Pszichológiai Társaság XX. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése. 2011.05.26.
 • Szemán D., Szabó M. (2011): Maszkulin nemi szerep korlátok hatása serdülő fiúk pszichés jólétére. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2011.11.04.
 • Kiss I., Szabó M., Szemán D., Czigány L., Herczegné Keresztúri J., Panyi A. (2010): A pályatanácsadás hatékonyságának vizsgálata. A pályatanácsadás hatékonyság-mérésének lehetséges indikátorai.  ÁSZF, TÁMOP 2.2.2.
 • Szemán D. (2005): A lélek médiája. A mentálhigiéné médiareprezentációja az elektronikus médiumokban különös tekintettel a rádióra. Népegészségügy 2005, 1 (24-28.)

(teljes publikációs lista: mtmt.hu)

Sajtómegjelenés

 • Szemán D.: Múlt, jelen, jövő kereszttüzében – hol a helyem a világban? HVG Extra Pszichológia (2017/2).
 • Szemán D.: A titokzatos tudattalan – hozzáférhető és hozzáférhetetlen élményeink. HVG Extra Pszichológia (2017/1).
 • Szemán D.: A szenvedés képei – a rejtélyes személyiségzavar. HVG Extra Pszichológia (2016/1).
 • Soponyai-Nagy K., Szemán D.: Párkapcsolati dzsessz. HVG Extra Pszichológia (2015/3).
 • Szemán D.: Ödipusz és Élektra – Apánk és a nemi identitásunk. HVG Extra Pszichológia (2015/2).
 • Szemán D.: Törékeny valóság – Fantázia és a külvilág felfedezése. HVG Extra Pszichológia (2015/1).
 • Soponyai-Nagy K., Szemán D.: A bűn neme – férfiak és nők más világokban. HVG Extra Pszichológia (2014/4).
 • Szemán D.: A semmi ágán – családi függőségek. HVG Extra Pszichológia (2014/2).
 • Einspach-Tisza, K., Szemán D.: A nadrág szövetsége – párkapcsolati piramisjáték. HVG Extra Pszichológia (2014/1).
 • Szemán D.: Keserű kekszek – Látható és láthatatlan hatalmak. HVG Extra Pszichológia (2014/1).
 • Szemán D., Panyi A.: Nemi ideálok. HVG Extra Pszichológia (2013/2).
 • Szabó M., Szemán D.: Nemek (h)arca – változó nemi szerepek. HVG Extra Pszichológia (2011/1).

(HVG Extra Pszichológia: http://extra.hvg.hu/magazin/pszichologia – teljes lista)

Reklámok